formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotew typu Boltex jest używana głównie do zabezpieczenia stropu i ociosów wyrobisk górniczych oraz w tunelach. Siatka kotwienia zależy od wymiarów wyrobiska i warunków geologicznych.
Z powodu unikalnego mechanizmu osadzania, kotew ta może być zastosowana w różnych nawet trudnych warunkach geologicznych zapewniając bardzo dobrą nośność.

 

Specyfikacja techniczna

Boltex jest wykonany ze spawanej rury stalowej zawiniętej w formę litery „C” i uszczelnionej na końcach tulejami, z których dolna posiada otwór do rozparcia kotwy. Na dolnej tulei można posadowić podkładkę tak jak w kotwach stalowych.

 

Dane techniczne

Typ kotwi

12Mn

12Pl

16Mn

16Pl

24Mn

 24PI

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie

kN

>100

120

>140

160

>200

240

Typowa wytrzymałość na rozciąganie

kN

>120

>160  >240  

Wydłużenie

%

>30

>10

>30

>10

>30

>10

Zalecana średnica otworu

mm

32 - 39

43 - 52

 43 - 52 

Optymalna średnica otworu

mm

35 - 38

45 - 51

 45 - 51 

Średnica rury

mm

41 x 2,0

54 x 2,0

 54 x 3,0 

Średnica dolnej tulei

mm

30 / 36

41 / 50

 41 / 50 

Średnica górnej tulei

mm

28

38

 38 

Długość

m

1 - 8 

Ciśnienie instalacyjne wody

bar

300

250

 300 

 

Technologia zabudowy

Odwiercić otwór o długości równej długości kotwy. Średnica otworu powinna być zgodna z wykazem w tabeli. Umieścić kotew w otworze. Założyć adapter pistoletu w otwór w dolnej tulei kotwi. Zadać właściwe ciśnienie celem rozparcia kotwy.