formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotwie rozprężane spoiwowe typu AP-KRC-ø42 przeznaczone są do zabezpieczenia wyrobisk górniczych jako samodzielna lub wzmacniająca obudowa górnicza.

Kotwie rozprężne spoiwowe typu AP-KRC-ø42 przeznaczone są również do zabezpieczania tuneli.

Charakterystyka techniczna

Żerdzie kotwiowe wykonane są:
- z pręta żebrowanego dwuskośnie dn=20 mm ze stali 34GS wg PN-82/H-93215 lub
- z pręta żebrowanego dwuskośnie dn=20 mm ze stali AP-E460 wg ZN-98/AP-5+A1:1999 lub
- z pręta żebrowanego jednoskośnie dr=18,2 mm ze stali AP 600 wg ZN-95/AP-3+A1:1999 lub
- z pręta żebrowanego dwuskośnie dn=20 mm ze stali B500SP lub B500NC.

Głowica KE-4W/M20 lub KE4-2K/M20 o średnicy ø42 mm jest elementem utwierdzającym kotew w otworze.

Zestaw tłoczący I i II składa się ze specjalnej podkładki sferycznej o średnicy ø62,5mm oraz rury tłoczącej wykonanej z tworzywa.
Zestaw tłoczący III składa się ze specjalnej tulei (bańki) o średnicy ø65 mm oraz rury tłoczącej wykonanej z tworzywa.
W zestawie kotwi zastosowano podkładki okrągłe kształtowe i kwadratowe kształtowe o grubości 8 mm i otworze ø54 mm.

W wykonaniu specjalnym kotew zabezpieczona jest antykorozyjnie:
- wariant I – ocynkowana ogniowo, grubość powłoki 60÷90 μm,
- wariant II – ocynkowana ogniowo, grubość powłoki 60 ÷ 90 μm i zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe.

 

Dane techniczne

 

ParametrWartość

Średnica żerdzi

dn = 20 mm

dr = 18,2 mm

Gwint żerdzi

M20

Długość żerdzi

od 1300 do 5000 mm (lub innej wg wymagań zamawiającego)

Średnica głowicy KE-4W/M20

ø42 mm

Długość głowicy KE-4W/M20

93 mm

Średnica głowicy KE4-2K/M20

ø42 mm

Długość głowicy KE4-2K/M20

136 mm

Nośność kotwi

min 120 kN

Nośność kotwi rzeczywista

170 kN

 

Technologia zabudowy (wykonanie I)

Odwiercić otwór o średnicy ø44 ±0,5 mm i długości równej długości kotwi.
Po wprowadzeniu kotwi do otworu należy nadać jej ruch obrotowy powodując rozparcie głowicy rozprężnej.
Głowice rozeprzeć momentem nie mniejszym niż 250 Nm.
Na podkładkę sferyczną zestawu tłoczącego założyć głowicę iniekcyjną.
Przygotować w mieszalniku spoiwo np. zaprawę cementowo - wodną o konsystencji ciągliwej.
Rozpocząć tłoczenie spoiwa poprzez głowicę iniekcyjną kontrolując wypływ powietrza z otworu w podkładce.
Tłoczenie kontynuować do chwili wypłynięcia przez otwór w podkładce spoiwa lub ustania wypływu powietrza.
Po zakończeniu tłoczenia odłączyć głowicę iniekcyjną.

Uwaga: Do instalacji kotwi zastosowano gniazdo szybkozłącza do tynkowania na wąż dw = ø42 mm i wymiarach D = ø64 mm , A = 22 mm o indeksie MU-2945-2 firmy TUBES.
Gniazdo szybkozłącza spełnia rolę głowicy iniekcyjnej.

 

Technologia zabudowy (wykonanie II)

Odwiercić otwór o średnicy ø44 ±0,5 mm i długości równej długości kotwi.
Po wprowadzeniu kotwi do otworu należy nadać jej ruch obrotowy powodując rozparcie głowicy rozprężnej.
Głowice rozeprzeć momentem nie mniejszym niż 250 Nm.
Do otworu ø15 w tulei tłoczącej w bańce wprowadzić przewód tłoczący.
Przygotować w mieszalniku spoiwo np. zaprawę cementowo-wodną o konsystencji ciągliwej.
Rozpocząć tłoczenie spoiwa poprzez przewód tłoczący kontrolując wypływ powietrza z otworu w podkładce.
Tłoczenie kontynuować do chwili wypłynięcia przez otwór w podkładce spoiwa lub ustania wypływu powietrza.

 

Przykładowa receptura spoiwa cementowego

Spoiwo do utwierdzania kotwi w górotworze stanowi: mieszanina wody i cementu portlandzkiego CEM I klasy minimum 32,5 R.
Zalecana proporcja objętościowa składników to: 3 objętości wody 7 objętości cementu.
Proporcja wagowa składników tj.: wody : cementu=0,3
Składniki są mieszane w mieszalniku.
Mieszalnik napełnia się wodą, włączając wolne obroty mieszadła, po czym powoli dodaje się cement, stopniowo zwiększając, wraz ze wzrostem gęstości spoiwa, obroty mieszadła.
Po uzyskaniu jednorodnej konsystencji spoiwa, mieszanina jest podawana za pomocą pompy do otworów kotwiowych.

 

Uwaga: Recepturę spoiwa cementowego należy każdorazowo opracować dla konkretnych warunków geologicznych kopalni.