formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotew rurowo-cierna typu KRSz-C-ø39 przeznaczone są do zabezpieczania stropu i ociosów wyrobisk górniczych jako samodzielna lub wzmacniająca obudowa kotwiowa oraz podwieszania różnych elementów wyposażenia górniczego.

Charakterystyka techniczna

Żerdź kotwi wykonana jest z kształtownika ø39 mm o grubości 3 mm.
Żerdź kotwi w przekroju poprzecznym ma postać zbliżoną do cylindra uformowanego tak, że krawędzie końcowe zachodzą na siebie tworząc obwód zamknięty.
Górna część żerdzi jest ścięta pod kątem i odpowiednio uformowana, natomiast dolna wyposażona jest w tuleję wzmacniającą oraz otwór dla montażu podwieszki.
Kotew po osadzeniu w otworze uzyskuje wymaganą nośność na skutek sprężystości konstrukcji żerdzi.

W zestawie kotwi mogą być stosowane podkładki kształtowe kwadratowe 150 x 150 mm lub okrągłe ø137 mm wykonane z blachy gr. 6 mm.

Podkładka kwadratowa kształtowa 3 x 100 x 100 oraz pręt gwintowany M12 są elementami pomocniczymi przeznaczonymi do podwieszania różnych elementów wyposażenia górniczego.

Dane techniczne

ParametrWartość

Średnica zewnętrzna żerdzi

ø 39mm

Długość żerdzi

od 1600 do 2600 mm

Nośność kotwi wymagana przez przepisy

min 80 kN

Nośność kotwi rzeczywista

100 kN

Technologia zabudowy

Odwiercić otwór o średnicy ø38 +0,5 mm i długości równej długości kotwi. Uzbroić kotew poprzez założenie podkładki.
Przygotować kotew do wbijania poprzez umieszczenie ściętej końcówki w otworze kotwiowym, a tulei w gnieździe urządzenia udarowego o energii udarów 200 ÷ 250 J.
Kotew wbijamy aż do momentu oparcia się podkładki o powierzchnię górotworu.


Kotew rurowo-cierna typu KRSz-C-ø39 posiada Certyfikat Zgodności Nr 67/3/2014 wydany przez Centrum Innowacji Technicznych „INOVA” w Lubinie.