formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotwie linowe typu KL-15,5; KL-15,5K przeznaczone są do wzmacniania górotworu wokół wyrobisk, a w szczególności skrzyżowań zwiększonej powierzchni, wyrobisk wykonanych w  skałach zaburzonych o zmniejszonej wytrzymałości lub wchodzących w strefy ciśnień eksploatacyjnych.

Charakterystyka techniczna

Żerdzie kotwiowe wykonane są z liny o średnicy ø15,5 mm i konstrukcji 1+6 wg PN-71/M-80236.

Ze względu na różne wykonanie żerdzi przewiduje się następujące jej odmiany:

Żerdź KL-15,5Lina gładka
Żerdź KL-15,5KLina klatkowa

Splot liny w kotwi klatkowej typu KL-15,5K został zmodyfikowany dla uzyskania korzystniejszego rozkładu sił działających na kolumnę spoiwa cementowego wokół liny.
W tym celu na linie wykonane są klatki o długości 100 mm i średnicy 26 ÷ 28 mm.
Klatki tej liny po wypełnieniu cementem, działają jako sztywne wybrzuszenia w stosunku do otaczającej kolumny cementowej.
Wybrzuszenia te pozostają nie skruszone, pomimo znacznych obciążeń działających na linę,jako że siły radialne wywołane w drutach, które by ewentualnie mogły skruszyć cement w środku klatki, są małe w porównaniu do sił osiowych.
Ukształtowanie tej liny znacznie zmieniło rozkład sił dookoła liny wywołanych przemieszczeniem się liny względem skały.
Wybrzuszenia klatek wyzwalają znaczne siły prostopadłe do ścianki otworu ściskające spoiwo cementowe, zmniejszając tym samym równolegle do osi otworu siły ścinające.

 

 

W efekcie liny klatkowe zapewniają sztywniejszą współpracę z górotworem tzn. przemieszczanie się liny względem skały, powodowane jednostkowym obciążeniem będzie znaczenie mniejsze w porównaniu z liną gładką .
Przewiduje się wykonanie żerdzi z liny o następujące parametrach wytrzymałościowych:
Rm = min 1420 MPa
Rm = min 1620 MPa
Rm = min 1800 MPa
Badania atestacyjne wykazały, że siła utwierdzenia spoiwem cementowym jednakowej długości żerdzi kotwi linowych typu KL-15,5K (klatkowych) jest ~3- krotnie wyższa, niż żerdzi wykonanej z liny gładkiej.
Podkładki nośne kwadratowe , okrągłe kształtowe lub płaskie wykonane są z blachy o grubości 8 lub 10 mm i wymiarach od 150 do 300 mm.
W razie konieczności podwieszania elementów wyposażenia górniczego stosować podkładki z otworem bocznym lub uchem.
Trójdzielne zaciski wraz z podkładką nośną stanowią zespół przystropowy.
Tuleja naciągu M30 i nakrętka M30 pozwalają nadać kotwi naciąg wstępny.

 

Dane techniczne


ParametrWartość

Średnica liny

15,5 mm

Średnica klatki

26 ÷ 28 mm

Podziałka klatki

200, 300, 400, 500, itd.

(zaleca się podziałkę 500 mm)

Długość kotwi

1 ÷ 10 m

Nośność kotwi wymagana przez przepisy

min 150 kN

Nośność kotwi rzeczywista

260 kN

 

Technologia zabudowy


Odwiercić otwory kotwiowe co najmniej ø > 25 mm dla liny gładkiej lub ø 38 mm dla liny klatkowej i odpowiedniej długości. Przygotować linę do zabudowy (do liny przymocować rurkę odpowietrzającą ø6 lub ø 8mm).
Wprowadzić linę do otworu tak, by z otworu wystawał odcinek liny o długości od 15 do 20 cm. Założyć i rozeprzeć w otworze głowicę iniekcyjną.
Przygotować w mieszalniku zaprawę cementowo-wodną.
Tłoczyć zaprawę do czasu wypłynięcia rurką odpowietrzającą mleczka cementowego lub ustania wypływu powietrza.
Po upływie 24 godzin na zacementowanych linach zabudować podkładkę nośną, tuleję M30 i nakrętkę M30 (jeżeli w zestawie kotwi występuje) oraz zacisk.
W przypadku stosowania w zestawie tulei naciągu M30 i nakrętki M30, kotwi należy nadać naciąg wstępny, o wartości nie mniejszej niż 30 kN. Naciąg wstępny nadaje się kluczem dynamometrycznym, dokręcając nakrętkę M30 momentem nie mniejszym niż 60 Nm.

Uwaga: Technologia może ulec zmianie w przypadku zastosowania do zabudowy kotwi ładunków klejowych lub zabudowy kotwi przy pomocy innego osprzętu znajdującego się w kopalni.


Kotwie linowe typu KL-15,5 ; KL-15,5 K posiadają Certyfikat Zgodności NR 99/3/2014 wydany przez Centrum Innowacji Technicznych „INOVA” w Lubinie.