formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotew linowa wklejana typu KLW-15,5 ; KLW-18; KLW-15,5z; KLW-18z przeznaczona jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego i rud metali nieżelaznych.
Przeznaczona jest do kotwienia wysokiego, chodników i skrzyżowań oraz stosowana jako dodatkowa obudowa w wyrobiskach z samodzielną obudową kotwiową, gdzie występują rozwarstwienia powyżej skotwionego pakietu. Kotwiami linowymi wklejanymi wzmacnia się strop wyrobiska na znacznej wysokości (od 3m do 10m), przewyższającej wysokość wyrobiska.
Kotwie linowe wklejane stanowią samodzielną lub wzmacniającą obudowę kotwiową.

Charakterystyka techniczna

Żerdzie kotwiowe wykonane są z liny o średnicy ø15,5 mm i ø18 mm o konstrukcji 1+6. Górny koniec liny jest jednostronnie ścięty i ułatwia przebicie ładunków klejowych.
Splot liny w górnej części został zmodyfikowany dla uzyskania korzystniejszego rozkładu sił na kolumnę kleju wokół liny.
W tym celu na linie wykonane są klatki o długość ~100 mm i średnicy od 20 ÷ 28 mm (standardowe wykonanie 22 ÷ 24 mm) , która jest uzależniona od średnicy wierconego otworu.
Klatki po wypełnieniu klejem działają jako sztywne wybrzuszenia w stosunku do otaczającej kolumny klejowej.
Klej w wybrzuszeniu pozostaje nie skruszony pomimo znacznych obciążeń działających na linę, jako że siły radialne wywołane w drutach , które by ewentualnie mogły skruszyć klej wewnątrz klatki, są małe w porównaniu do sił osiowych.
Ukształtowanie tej liny znacznie zmieniło rozkład sił dookoła liny wywołanych przemieszczeniem się liny względem skały.
Wybrzuszenia klatek wyzwalają znaczne prostopadłe do ścianki otworu siły ściskające klej, zmniejszając tym samym równoległe do osi otworu siły ścinające.W efekcie liny klatkowe zapewniają sztywniejszą współprace z górotworem tzn. przemieszczanie się liny względem skały, powodowane jednostkowym obciążeniem będzie znacznie mniejsze w porównaniu z liną gładką.
Przewiduje się wykonanie żerdzi z liny o następujących parametrach wytrzymałościowych:

Rm = min 1420 MPa
Rm = min 1620 MPa
Rm = min 1800 MPa

Siła utwierdzenia jednakowej długości liny klatkowej jest wyższa, niż liny gładkiej.
Klatki wykonane na linie pełnią rolę mieszacza składników ładunków klejowych.
W dolnej części żerdzi na linę nasunięta jest rura usztywniająca i tuleja naciągowa.
Tuleja naciągowa połączona jest z rurą usztywniającą nierozłącznie.
Tuleja naciągowa wraz z wkładką stożkową pełnią rolę zacisku liny.
Dolny koniec liny zakończony jest sześciokątnym adapterem umożliwiającym obrót żerdzi.
Uszczelkę gumową nałożoną na linę stosować w przypadku instalacji kotwi przy pomocy kleju o niskiej lepkości

Podkładki zasadnicze kwadratowe płaskie wykonane są z blachy o grubości 10 i 12 mm i wymiarach od 150 do 300 mm.

Nakrętki M33 i M36 umieszczone są na tulei naciągowej i przeznaczone są do nadania naciągu wstępnego kotwi po jej zainstalowaniu.

 

Dane techniczne

ParametrWartość

Średnica liny kotwi KLW-15,5

ø 15,5 mm

Średnica liny kotwi KLW-18; KLW-18z

ø 18 mm

Podziałka klatki

 

200, 300, 400, 500, itd. (wykonanie

standardowe podziałka 500 mm)

Średnica klatki

ø20 ÷ 28 mm (uzależniona jest od średnicy wierconego otworu,wykonanie standardowe ø22 ÷ 24 mm)

Gwint tulei naciągowej kotwi KLW-15,5

M33

Gwint tulei naciągowej kotwi KLW-15,5 z

M33 x 2

Gwint tulei naciągowej kotwi KLW-18

M36

Gwint tulei naciągowej kotwi KLW-18 z

M36 x 2

Długość rury usztywniającej linę ø15,5

 

1500 mm (lub wg wymagań zamawiającego)

Długość rury usztywniającej linę ø18

 

1500 mm ( lub wg wymagań zamawiającego)

Adapter kotwi KLW-15,5; KLW-15,5z

 

sześciokąt S=22 mm

 

Adapter kotwi KLW-18; KLW-18z

 

sześciokąt S=22 mm

 

Nośność kotwi KLW-15,5

min. 200 kN

Nośność kotwi KLW-15,5z

min. 220 kN

Nośność kotwi KLW-18

min. 300 kN

Nośność kotwi KLW-18z

min. 320 kN

 

Technologia zabudowy

Wykonać przegląd maszyn do kotwienia zgodnie z instrukcją obsługi.
Przygotować niezbędną ilość materiałów (żerdzie, podkładki, nakrętki, ładunki klejowe) wynikającą z zaplanowanej ilości kotwi do zabudowy i umieścić je w miejscach tego przeznaczonych.
Odwiercić otwory kotwiowe o odpowiedniej średnicy i odpowiedniej długości zgodnie z założonym schematem kotwienia.
W otworze kotwiowym umieścić odpowiednią ilość ładunków klejowych.
Wprowadzić ręcznie do otworu kotwiowego żerdź kotwi linowej wklejanej tak, by z otworu wystawał odcinek liny umożliwiający instalację kotwi przy pomocy kotwiarki.
Wystającą żerdź kotwi wprowadzić do otworu ruchem postępowo-obrotowym przy pomocy kotwiarki , powodując wymieszanie składników ładunków klejowych.
Po zawiązaniu kleju nadłożyć na tuleje napinająca podkładkę zasadniczą i nakręcić nakrętkę.

Nakrętkę dokręcić odpowiednim momentem w celu nadania kotwi naciągu wstępnego o wartości nie mniejszej niż 30 kN.

Uwaga: Technologia zabudowy ulega zmianie w przypadku wyboru innego rodzaju spoiwa, sposobu zabudowy kotwi lub użycia innego sprzętu.

 

Kotwie linowe wklejane typu KLW-15,5 ; KLW-18 posiadają Certyfikat Zgodności NR 359/2/2012 wydany przez Centrum Innowacji Technicznych „INOVA” w Lubinie.