formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotwie rozprężane szczękowe KR-1/Ø28-M18 i KR-2/Ø28-M18 przeznaczone są do zabezpieczania stropu i ociosów wyrobisk górniczych jako samodzielna lub wzmacniająca obudowa kotwiowa oraz podwieszania różnych elementów wyposażenia górniczego.

Charakterystyka techniczna

W zestawie kotwi rozprężnej typu KR-1/Ø28-M18 i KR-2/Ø28-M18 mogą być stosowane następujące rodzaje żerdzi:

Typ kotwiRodzaj żerdzi

KR-1/Ø28-M18

RS-1SZ/M18

RS-1SZ-Z/M18

RS-1N/M18

RS-1N-Z/M18

ES-1/M18

KR-2/Ø28-M18

RS-2SZ/M18

RS-2SZ-Z/M18

RS-2N/M18

RS-2N-Z/M18

ES-2/M18

Żerdzie kotwiowe wykonane są z pręta gładkiego ø18,3 mm ze stali AP 600 wg ZN-97/AP-2.
Żerdzie różnią się miedzy sobą kształtem i wielkością spęczania dolnej części.
Górne części żerdzi zakończone są gwintem walcowanym M18.

Głowice rozprężne typu KR-1/Ø28-M18 i KR-2/Ø28-M18 o średnicy ø28 mm są elementami utwierdzającymi kotew w otworze.
Głowica typu KR-1/Ø28-M18 składa się ze szczęki rurowej ø28 i jednego rozpieraka, natomiast głowica KR-2/Ø28-M18 z dwóch szczęk rurowych i dwóch rozpieraków.

W zestawie kotwi mogą być stosowane następujące rodzaje podkładek: kwadratowe, kwadratowe z otworem bocznym, okrągłe lub ośmiokątne.
Podkładki różnią się sposobem tłoczenia i wysokością. W podkładkach występuje otwór o średnicy ø27 mm lub ø29 mm . Podkładki z otworem bocznym ø15 umożliwiają podwieszanie elementów wyposażenia górniczego. Winny być stosowane w przypadku braku otworu w żerdzi.
Wszystkie podkładki wykonane są z blachy o grubości 6 mm.

Dane techniczne

ParametrWartość

 

Średnica żerdzi

 

 

ø18,3 mm

 

Gwint

 

M18

 

Długość żerdzi

1200 ; 1400 ; 1600 ; 1800 ;

2000 ; 2200 ; 2400 ; 2600 ; 3000 ; 3200 mm

Średnica głowicy:

KR-1/Ø28-M18

KR-2/Ø28-M18

 

 

ø 28 mm

Długość głowicy:

KR-1/Ø28-M18

KR-2/Ø28-M18

 

 

74 mm

110 mm lub 130 mm

 

Nośność kotwi wymagana przez przepisy

 

min 100 kN

 

Nośność kotwi rzeczywista

 

130 kN

Technologia zabudowy

Kotwie instalować w otworze wykonanym narzędziem ø28 mm, wierconym na sucho z odsysaniem zwiercin.
Długość otworu winna być równa długości kotwi.
Uzbroić kotew poprzez założenie na żerdzi podkładki i nakręcenie głowicy.
Kotew wprowadzić do otworu do momentu oparcia się podkładki o powierzchnię górotworu.
Nadać obrót żerdzi, w wyniku którego następuje rozparcie głowicy w otworze.
Kotew dokręcić momentem nie mniejszym niż 250 Nm, w celu nadania naciągu wstępnego o wartości nie mniejszej niż 30 kN.


Kotwie rozprężne typu KR-1/Ø28-M18 i KR-2/Ø28-M18 posiadają Certyfikat Zgodności Nr 92/2005 wydany przez Centrum Innowacji Technicznych „INOVA” w Lubinie.