formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Charakterstyka techniczna

Żerdź kotwi stanowi pręt gładki o średnicy ø 18 mm lub pręt wielowypustowy o średnicy rdzenia ø 17,5 mm, wykonany z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym.
Udział włókna szklanego w pręcie wynosi około 70 %.
Do produkcji pręta używa się żywicy poliestrowej o nazwie handlowej „Polimal 161 lub 162”.
Wytrzymałość pręta na rozciąganie wynosi ponad 550 MPa , a na zginanie ponad 250 MPa.

Żerdź kotwi wykonana jest z pręta samogasnącego oraz posiada własności antyelektrostatyczne.

Żerdź kotwi typu KWSz-1 podzielono na następujące odmiany:

 

Typ kotwiWykonanie

KWSz-1g-d

Pręt gładki ø 18 mm, mieszacz kleju z drutu ø 3 mm

KWSz-1w-d

Pręt wielowypustowy dr = 17,5 mm, mieszacz kleju z drutu ø 3 mm.

KWSz-1g-k

Pręt gładki ø 18 mm, mieszacz kleju z pręta ø 8 mm.

KWSz-1w-k

Pręt wielowypustowy dr = 17,5 mm, mieszacz kleju z pręta ø 8 mm.

Żerdź w górnej części ścięta jest pod kątem 45° oraz posiada mieszacz kleju. W dolnej części żerdź jest rozcięta na długości 125 mm i posiada klin drewniany, powodujący rozszerzenie służące do obracania kotwi w czasie jej wklejania i na którym opiera się podkładka zasadnicza.

Podkładka o wymiarach 35x100x150 wykonana jest z drewna twardego (buk, dąb, grab).

 

Dane techniczne

ParametrWartość

Średnica pręta

pręt gładki d=18 mm

pręt wielowypustowy dr=17,5

Długość żerdzi

400 ÷ 4000 mm

Nośność żerdzi wymagana przez przepisy

min 120 kN

Nośność żerdzi rzeczywista

160 kN

Nośność podkładki wymagana przez przepisy

min 30 kN

Nośność podkładki rzeczywista

35 kN

 

Technologia zabudowy

W otworze kotwiowym należy umieścić ładunki klejowe. Żerdź kotwi z nałożoną podkładką wprowadzić do otworu ruchem postępowo-obrotowym, powodując wymieszanie ładunków klejowych. Wprowadzoną do otworu żerdź kotwi pozostawić do czasu związania żywicy.

Kotew urabialna typu KWSz-1 posiada Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr B/1161/2005 wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.