formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Rozpory międzyodrzwiowe rurowe typu RMR V29 przeznaczone są do wzajemnego stabilizowania i powiązania między sobą odrzwi obudowy wykonanej z kształtownika V29.

Charakterystyka techniczna

Rozpory międzyodrzwiowe rurowe składają się z następujących elementów:
- łącznika
- obejmy
- kabłąka lub śrub hakowych

Łącznik, który stanowi główny element rozpory wykonany jest z ø42,4 x 3,2 mm. Długość łącznika uzależniona jest od rozstawu odrzwi obudowy. Oba końce łącznika są odpowiednio ścięte i przeprofilowane do kształtu owalnego w celu zwiększenia powierzchni przylegania z obejmą. Otwory montażowe ø22 mm pozwalają połączyć łącznik z kształtownikiem V29.

Obejmy rozpory wykonane są z płaskownika 8 x 40. Obejmy w środkowej części są ściśle dopasowane do kształtownika odrzwi, a ramiona do łącznika.

Kabłąki oraz śruby hakowe wykonane są z pręta gładkiego z gwintem M20.

Obejmy, kabłąki, śruby hakowe, nakrętki i podkładki są elementami przeznaczonymi do mocowania rozpór na odrzwiach obudowy górniczej z kształtownika V29.

Konstrukcja rozpory zapewnia prawidłowość zabudowy. Należy wyłącznie zwrócić uwagę na właściwe dokręcenie śrub mocujących.

Rozpora jest łatwiejsza w montażu, od dotychczas stosowanych rozwiązań.

Rozpora doskonale nadaje się do wyrobisk pochylonych.

Badania rozpór wykazały znaczne przekroczenie wymagań odnośnie wytrzymałości na obciążenia osiowe.

 

Dane techniczne

ParametrWartość

Średnica rury rozpory V29

ø42,4 x 3,2 mm

Rozstaw odrzwi

500 ; 750 ; 1000 ; 1200 ; 1250 ; 1500 mm

Gwint kabłąka i śrub hakowych

M20 mm

Rozpory typu RMR-V29 spełniają wymagania normy PN-G-15000-7:1996 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych.
Rozpory stalowe dwustronnego działania.

 

Technologia zabudowy

Montaż rozpory międzyodrzwiowej rurowej typu RMR-V29 rozpoczynamy od założenia śrub hakowych M20 lub kabłąka M20, a następnie obejmy. Na końcu montażu zakładamy łącznik rurowy, który mocujemy przy pomocy nakrętek M20. Należy zwrócić uwagę na właściwe dokręcenie nakrętek mocujących rozpory do kształtownika odrzwi, konieczność okresowej kontroli i dokręcania tych złącz, na równi z okresowym dokręcaniem nakrętek zamków obudowy. Liczba rozpór międzyodrzwiowych jest zależna od wielkości odrzwi.
Odległość rozpory od końców łuków w złączu nie może być mniejsza od 0,3 m.

 


Rozpora międzyodrzwiowa rurowa typu RMR-V29 posiada Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr B/1294/IV/2014 wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach .