formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Odrzwia obudowy specjalnej typu ARNALL z kształtownika V25 przeznaczone są do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych o przekroju prostokatnym.

Koncepcja obudowy specjalnej powstała we współpracy z przemysłem węglowym i stanowi odpowiedż na zapotrzebowanie kopalń na stosowanie obudowy stalowej o profilu prostokatnym, dającej mozliwośc uzyskania dużej szerokości wyrobiska i optymalnego wykorzystania przekroju poprzecznego wyrobiska. 
Odrzwia znalazły przede wszytstkim zastosowanie w obudowie przecinek ścianowych oraz przy drążeniu wyrobisk korytkowych w samodzielnej obudowie kotwiowej przy pomocy kombajnów continous miner przy przechodzeniy przez strefy o pogorszonych warunkach górniczo-geologicznych. 

Charakterystyka techniczna

Odrzwia obudowy specjalnej składają się z elementów wykonanych z kształtownika V25, łączonych na zakładkę za pomocą dwujarzmowych strzemion SD25 lub SDO25.

Typoszereg odrzwi wg rys. nr 1 pozwala na zabezpieczenie wyrobisk chodnikowych o przekroju prostokątnym i następujących gabarytach:
- wysokość: od 2200 mm do 4000 mm
- szerokość: od 3200 mm do 7500 mm

 

 
 
 
 
 

 

Ilość elementów w odrzwiach wynosi 5 lub 6 w zależności od szerokości.

Odrzwia w części stropowej wykonane są z jednego lub dwóch elementów prostoliniowych (belka stropnicowa), natomiast w części ociosowej z dwóch elementów o różnych krzywiznach (łuk stropnicowy i łuk ocio sowy), przechodzących w obszarze zakładki w odcinki prostoliniowe, co umożliwia utworzenie złącza mimo różnych wartości promieni.
Wszystkie odrzwia posiadają zakładki o długości min. 500 mm. Zmianę wysokości odrzwi w typoszeregu uzyskano przez zmianę długości łuku ociosowego, i promienia jego krzywizny.
Zmianę szerokości odrzwi w typoszeregu zrealizowano przez zastosowanie jednego lub dwóch prostoliniowych elementów, stanowiących stropnicę odrzwi.

Typoszereg odrzwi wg rys. nr 2 pozwala na zabezpieczenie wyrobisk chodnikowych o przekroju prostokątnym i następujących gabarytach:
- wysokość: od 2200 mm do 4000 mm
- szerokość: od 3200 mm do 7500 mm

 

 
 
 

 

Odrzwia w części stropowej wykonane są z dwóch łuków stropnicowych posiadających odcinki proste w części stropowej i w obszarze zakładki, natomiast w części ociosowej z łuku ociosowego posiadającego odcinki proste w części ociosowej i w obszarze zakładki.
Wszystkie wielkości odrzwi w całym typoszeregu posiadają zakładki przy łączeniu łuku ociosowego z łukiem stropnicowym min. 500 mm, natomiast przy łączeniu łuków stropnicowych między sobą od 600 do 1500 mm.
Zmianę wysokości odrzwi w typoszeregu uzyskano przez zmianę długości łuku ociosowego w części prostej ociosowej .
Zmianę szerokości odrzwi w typoszeregu uzyskano przez zmianę długości części prostolinijnej łuku stropnicowego w części stropowej lub przez zwiększenie zakładki.

Dla zwiększenia nośności zaleca się przykatwianie odrzwi obudowy specjalnej jedną lub dwoma parami kotwi.

Obudowa typu Arnall została zastosowana w kopalniach "Jankowice", "Chwałowice", "Staszic", ,"Ziemowit", "Silesia" oraz "Budryk".

 


Odrzwia obudowy specjalnej z kształtownika V25 typu ARNALL posiada Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr B/1025/IV/2013 wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.