formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Odrzwia obudowy specjalnej typu ARNALL z kształtownika V29 przeznaczone są do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych o przekroju prostokatnym.

Koncepcja obudowy specjalnej powstała we współpracy z przemysłem węglowym i stanowi odpowiedż na zapotrzebowanie kopalń na stosowanie obudowy stalowej o profilu prostokatnym, dającej mozliwośc uzyskania dużej szerokości wyrobiska i optymalnego wykorzystania przekroju poprzecznego wyrobiska. 
Odrzwia znalazły przede wszytstkim zastosowanie w obudowie przecinek ścianowych oraz przy drążeniu wyrobisk korytkowych w samodzielnej obudowie kotwiowej przy pomocy kombajnów continous miner przy przechodzeniy przez strefy o pogorszonych warunkach górniczo-geologicznych. 

Charakterystyka techniczna

Odrzwia obudowy specjalnej składają się z elementów wykonanych z kształtownika V29, łączonych na zakładkę za pomocą dwujarzmowych strzemion SD29 lub SDO29.

Typoszereg odrzwi pozwala na zabezpieczenie wyrobisk chodnikowych o przekroju prostokątnym i następujących gabarytach:
- wysokość: od 2200 mm do 4000 mm
- szerokość: od 3200 mm do 7500 mm

 

 

 

 

 

Ilość elementów w odrzwiach wynosi 5 lub 6 w zależności od szerokości. Odrzwia w części stropowej wykonane są z jednego lub dwóch elementów prostoliniowych (belka stropnicowa), natomiast w części ociosowej z dwóch elementów o różnych krzywiznach (łuk stropnicowy i łuk ocio sowy), przechodzących w obszarze zakładki w odcinki prostoliniowe, co umożliwia utworzenie złącza mimo różnych wartości promieni.
Wszystkie odrzwia posiadają zakładki o długości min. 500 mm. Zmianę wysokości odrzwi w typoszeregu uzyskano przez zmianę długości łuku ociosowego, i promienia jego krzywizny.
Zmianę szerokości odrzwi w typoszeregu zrealizowano przez zastosowanie jednego lub dwóch prostoliniowych elementów, stanowiących stropnicę odrzwi.

Dla zwiększenia nośności zaleca się przykatwianie odrzwi obudowy specjalnej jedną lub dwoma parami kotwi.

Obudowa typu Arnall została zastosowana w kopalniach „Rydułtowy-Anna", „Jankowice" i „Chwałowice”.

 


Odrzwia obudowy specjalnej z kształtownika V29 typu ARNALL posiada Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr B/1026/IV/2013 wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.