formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Zastosowanie

Kotwie wklejane typu RM-20 i POK-22 przeznaczone są do zabezpieczania stropu i ociosów wyrobisk górniczych, jako samodzielna lub wzmacniająca obudowa kotwiowa oraz podwieszania różnych elementów wyposażenia górniczego.

Charakterystyka techniczna

Żerdź kotwi typu RM-20 wykonana jest z pręta stalowego, żebrowanego dwuskośnie o średnicy nominalnej dn=20 mm, natomiast żerdź kotwi typu POK-22 z pręta o średnicy nominalnej dn=22 mm wg PN-82/H93215 ze stali 34GS.
 
KotewOdmiany żerdzi- standardoweOdmiany żerdzi- dzielone

RM20

RM-20js
RM-20ds
RM-20js-k
RM-20ds-k
RM-20js-dz
RM-20ds-dz
RM-20js-k-dz
RM-20ds-k-dz

 

KotewOdmiany żerdzi- standardoweOdmiany żerdzi- dzielone

POK- 22

POK-22js
POK-22ds
POK-22pr
POK-22r
POK-22js-dz
POK-22ds-dz
POK-22pr-dz
POK-22r-dz

 

W oznaczeniu „k” oznacza, że nakrętka połączona z żerdzią za pomocą kołka ø3 lub kołka ø6 typu „SPIROL”.
W oznaczeniu „dz” oznacza ,że żerdź wykonana jest z dwóch odcinków połączonych za pomocą tulei M20 o długości 55 mm.
Żerdzie kotwiowe typu RM-20 w wykonaniu pod klucz zakończone są częścią walcowaną ø16 mm ściętą na wymiar 12 mm.
Żerdzie typu POK-22 posiadają zakończenie kwadratowe 12 x 12 mm. Wykonane zakończenia umożliwiają obrót żerdzi w otworze.
W zestawie kotwi stosuje się podkładkę zasadniczą kwadratową, kwadratową z otworem bocznym lub okrągłą wykonaną bl. o grubości 6 mm.

Dane techniczne

Parametr

Wartość

Średnica żerdzi

dn = 20mm dla RM-20

dn = 22 mm dla POK-22

Gwint

M20

Długość gwintu

150 mm

Długość żerdzi

od 400 do 4000 mm

Moment niszczący kołek ø3

80 ÷ 120 Nm

Moment niszczący kołek ø6 „SPIROL” – (lekki)

40 ÷ 60 Nm

Moment niszczący kołek ø6 „SPIROL” – (średni)

90 ÷ 120 Nm

Moment niszczący kołek ø6 „SPIROL” – (ciężki)

140 ÷ 160 Nm

Tuleja łącząca żerdź:

 

Średnica tulei

ø 25 mm

Gwint

M20

Długość tulei

55 mm

Nośność kotwi wymagana przez przepisy

120 kN

Nośność kotwi rzeczywista

180 kN

 

Technologia zabudowy

Odwiercić otwór o długości równej długości żerdzi.
W otworze kotwiowym należy umieścić ładunki klejowe. Żerdź kotwi wprowadzić do otworu ruchem postępowo-obrotowym, powodując wymieszanie ładunków klejowych.
Wprowadzoną do otworu żerdź kotwi pozostawić do czasu związania żywicy.
Podczas procesu mieszania masy klejowej przy zastosowaniu żerdzi w wykonaniu „k” nie następuje nakręcanie się nakrętki, gdyż jest połączona z żerdzią przy pomocy kołka ø3 lub ø6. Po związaniu masy klejowej (stwardnięciu), kręcąc nakrętkądoprowadza się do ścięcia kołka. W przypadku stosowania żerdzi w wykonaniu „k” należy wprowadzić żerdź do otworu z nałożoną podkładką zasadniczą.
W przypadku żerdzi dzielonej, dwie części żerdzi należy połączyć za pomocą tulei M20.
Nakrętkę M20 dokręcić momentem nie mniejszym niż 250 Nm, w celu nadania kotwi naciągu wstępnego o wartości nie mniejszej niż 30 kN.

Kotwie wklejane typu RM-20 , POK-22 posiadają Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr B/1194/IV/2014 wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.