formularz-zapytania.jpg
Wyszukiwarka

Szkolenia w zakresie

 • instalacji sprzętu monitoringowego
 • obsługi sprzętu monitoringowego
 • przetwarzania wyników monitoringu
 • procedur instalacyjnych kotwi
 • obsługi sprzętu wiercąco – kotwiącego
 • podstawowej teorii mechaniki górotworu
 • systemów obudów i eksploatacji stosowanych w przemyśle wydobywczym za granicą

 

Serwis

 • kotwiarek GOPHER
 • maszyn Super Turbo Bolter
 • ręcznych wiertarek pneumatycznych
 • sprzętu monitoringowego

 

Doradztwo techniczne

 • projektowanie obudowy kotwowej
 • projektowanie stacji monitoringowych
 • projektowanie przykatwiania
 • dobór kotwi i sprzętu kotwiącego
 • wzmacnianie wyrobisk w oparciu o kotwienie niskie i wysokie

 

Wiercenie i kotwienie

 • wiercenie otworów przy użyciu własnego sprzętu pod ziemią i na powierzchni
 • instalacja kotwi własnych lub powierzonych pod ziemią i na powierzchni
 • instalacja sprzętu monitoringowego